Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki našim obiskovalcem nudijo popolno storitev. - Preberi več - Zapri

SPLOŠNI POGODBENI POGOJI

www.pnevapp.si

 

Pozdravljeni na spletni strani Gumiapp Zrt. (v nadaljevanju: ponudnik). Ti Splošni pogodbeni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) vsebujejo splošne pogoje uporabe za osebo, ki uporablja storitve (v nadaljevanju: uporabnik), dostopne na spletni strani www.pnevapp.si (v nadaljevanju: spletna stran). Seznanjamo vas, da so lahko splošni pogoji za fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik), v nekaterih točkah drugačni od pogojev za podjetja. V tem primeru za potrošnika veljajo drugačni pogoji.

Tehnične informacije, potrebne za uporabo strani, ki jih ti splošni pogoji ne vsebujejo, so na voljo med obvestili na spletni strani.                      

Uporabnik se z uporabo spletne strani seznanja in sprejema naslednje:ű

1.      PONUDNIK

Firma: Gumiapp Zrt.

Poslovni naslov: 1133 Budapest, Esztergomi út 2. 2. em. 4.

Poštni naslov: 1133 Budapest, Esztergomi út 2. 2. em. 4. 

Davčna številka: 26706249-2-41

Matična številka: Cg. 01-10-140252

Sodni register vodi: Gospodarski oddelek Sodišča glavnega mesta Budimpešta

E-pošta: info@pnevapp.si

Ponudnik storitev gostovanja: Sigmanet Kft.

Naslov ponudnika storitev gostovanja: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-pošta ponudnika storitev gostovanja: info@sigmanet.hu

 

 2.      DEJAVNOST, KI JO IZVAJA SPLETNA STRAN

Ponudnik na spletni strani izvaja poslovno dejavnost posredniške prodaje pnevmatik za osebna vozila.

Ponudnik to dejavnost izvaja kot posrednik po pooblastilu družbe z omejeno odgovornostjo AKH Pnevmatike trgovina d.o.o. (poslovni naslov: Mostec 47, 8257 Dobova; matična številka: 6742467000; davčna številka: 81320167; v nadaljevanju: AKH). Ponudnik ima pravico v imenu AKH-ja skleniti pogodbo, ki jo posreduje, ne more pa spremeniti sklenjene pogodbe, ne more prevzeti kupnine ter ne more določiti roka plačila.

Ponudnik glede storitev, ki jih ponuja, nima kodeksa obnašanja.

3.      POGOJI UPORABE

Odgovornost

Uporabnik spletno stran uporablja izključno na lastno odgovornost ter sprejema, da ponudnik ne prevzema odgovornosti za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki bi nastala pri uporabi, z izjemo odgovornosti za namerno škodo ter ogrožanje človeškega življenja in zdravja kot posledico kršitve pogodbe.

Ponudnik - z izjemo odgovornosti za lastnega sodelavca - ne prevzema odgovornosti za obnašanje uporabnikov spletne strani, uporabnik pa je izključno in v polni meri odgovoren za svoje obnašanje.

Uporabnik mora paziti na to, da ne bo med uporabo spletne strani ne neposredno ne posredno kršil osebnostnih pravic tretjih oseb ter pravnih predpisov.

 

4.     NAKUPOVANJE NA SPLETNI STRANI

a.     Predstavitev postopka nakupa

Spletna stran uporabnikom ponuja predstavitev izdelkov in možnost spletnega naročila. Uporabnik lahko  po spletni strani brska s pomočjo menijev. Izdelki so razporejeni v posamezne kategorije. Stran s podrobnim opisom izdelka s seznama izdelkov odprete s klikom na fotografijo izdelka oz. na  gumb Podrobnosti. Tu se lahko seznanite s podrobnim opisom in ceno izbranega izdelka. V iskalniku izdelkov lahko iščete izdelke na podlagi ključne besede oz. tehničnih značilnosti (dimenzije, znamka) izdelka. Izdelki, ki ustrezajo iskalnim pogojem, so podobno kot kategorije prikazani v obliki seznama. Uporabnik se lahko na spletni strani seznani s pogoji dostave in plačila ter z informacijami o obdelavi podatkov ter aktualnimi novicami.

 

Izbrani izdelek s pomočjo gumba Košarica dodate v košarico izdelkov, ob gumbu pa nastavite želeno število izdelkov. Uporabnik si lahko vsebino košarice ogleda in spremeni v meniju Košarica, in sicer, koliko kosov posameznega izdelka iz košarice želi naročiti, lahko pa tudi odstrani posamezne izdelke. Z gumbom Izprazni košarico lahko izpraznite celotno košarico. Uporabnik lahko nadaljuje z nakupom s klikom na gumb Naročilo. Zatem ima kupec možnost nakupa z registracijo ali brez registracije.

Če se ne registrira, mora uporabnik podati naslednje podatke: e-pošto, naslov, ime, telefonsko številko, naslov za izdajo računa in, če je drugačen, še naslov za dostavo. Za registracijo je poleg zgornjih podatkov treba podati še geslo. O uspešnosti registracije je uporabnik seznanjen preko svoje e-pošte in spletne strani. Uporabnik lahko ponudnika preko e-pošte zaprosi za izbris registracije, nakar se mora pred novim nakupom znova registrirati. Uporabnik je odgovoren za ohranjanje tajnosti podatkov za dostop – glej obvestilo o varstvu podatkov. Uporabnik je odgovoren za posodobitev podatkov. Če pozabi geslo, lahko na spletni strani zaprosi za novega, ki se pošlje na registrirano e-pošto. Če je uporabnik že registriran na spletni strani, se postopek nakupa nadaljuje z vnosom e-pošte in gesla. Nazadnje se prikaže stran, kjer lahko uporabnik pregleda vse podane podatke, izdelke, ki jih želi naročiti, ter njihovo število.

Ne glede na to, ali želi izvesti naročilo, lahko uporabnik vstopi preko menija Vstop. Po vstopu se pojavi meni Sprememba podatkov, kjer lahko spreminjate podatke, ki ste jih podali med registracijo, ter spremljate njihovo stanje.

b.     Popravljanje napačnega vnosa podatkov                   

Uporabnik ima možnost popravljanja vnesenih podatkov pred dokončanjem naročila, in sicer tudi z večkratnim vračanjem z gumbom Nazaj ali na že omenjeni način v meniju Košarica.

Podobno lahko že podane podatke spremeni s pomočjo ikone „svinčnik”. Če so vsi podatki pravilni, lahko z gumbom Pošiljanje naročila dokončate naročilo. Potrdilo prejmete na tej strani oz. na e-pošto. Če po izvedbi naročila (npr. v potrditvenem sporočilu po e-pošti) opazite napačen podatek, morate to nemudoma, najkasneje v 24 urah, sporočiti ponudniku.

Uporabnik lahko v meniju Sprememba podatkov spremeni podatke, ki jih je podal pri registraciji.

c.      Veljavnost ponudbe, potrditev

Ponudnik mora prejem uporabnikovega naročila nemudoma potrditi s sporočilom, poslanem uporabniku po elektronski poti. Ponudnikovo potrditveno sporočilo vsebuje podatke o uporabnikovem naročilu. Če uporabnik ne prejme potrditve v času, pričakovanem glede na tip ponudbe, najkasneje pa v 48 urah, uporabnik ni več zavezan ponudbi ali pogodbi, torej ni dolžan prevzeti, kupiti izdelka.

d.     Sklenitev pogodbe

Ponudnik seznani uporabnika, da se pogodba sklene med uporabnikom kot kupcem in AKH-jem kot prodajalcem. Uporabnik  vzame na znanje to dejstvo.

 

Sklenjena pogodba

 • je pogodba, sklenjena po elektronski poti, za katero veljajo relevantne določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.),
 • zanjo veljajo relevantne določbe Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besediloin nasl.).

Po vsakem uspešno izvedenem naročilu ponudnik na uporabnikovo e-pošto, podano pri registraciji, pošlje avtomatsko elektronsko potrditveno sporočilo o prejemu naročila. Naročilo se šteje za dokončno po ponudnikovi pravni izjavi, s katero se strinja z naročilom. Pogodba je sklenjena ob prejemu naknadnega ponudnikovega e-poštnega sporočila o sprejemu ponudbe (ali ob potrditvi po telefonu), ne pa ob prejemu avtomatskega e-poštnega sporočila o potrditvi naročila.

Po sklenitvi pogodbe s potrošnikom – v razumnem roku, v primeru kupoprodajne pogodbe za izdelek pa najkasneje ob predaji – ponudnik ali AKH preda potrošniku potrditev sklenitve pogodbe na trajnem nosilcu podatkov. Potrditev vsebuje informiranje pred sklenitvijo pogodbe v skladu s posebnimi pravili, ki se nanašajo na sklepanje pogodb na daljavo.

e.      Arhiviranje pogodbe

Elektronska pogodba, sklenjena preko spletne strani, se ne šteje za zapisano pogodbo, zato ni arhivirana oz. dostopna v papirnati obliki.


5.      PLAČILNI POGOJI

Predstavitev načinov plačila, ki jih spletna stran omogoča kupcem:

a.      Plačilo po prevzemu

Znesek paketa poravnate kurirju.

 

PREDSTAVITEV NAČINOV DOSTAVE

a.      Dostava na dom preko kurirske službe

Dostava se ob naročilih, prejetih pred 16. uro, običajno izvede v 48/72 urah.   Strošek dostave je  3,05 Euro.

Izdelke, kupljene v spletni trgovini, dostavljamo preko kurirske službe Pošta Slovenije na naslov, ki ga je podal naročnik.

Kurir poskusi naslovniku dvakrat vročiti pošiljko. Če prvi poskus vročitve ni uspešen, na naslovni nalepki pa je navedena naslovnikova telefonska številka, se kurir z naslovnikom dogovori o kraju in času drugega poskusa vročitve. Kurir naslednji dan znova poskusi vročiti pošiljko. V primeru drugega neuspešnega poskusa vročitve kurir na kraju naslova pusti obvestilo, kjer navede pošto oz. čas hranjenja, kje in do kdaj lahko upravičenec prevzame pošiljko.PRAVICA DO ODSTOPA

b.     Postopek uveljavitve pravice do odstopa

Vsebina te točke se nanaša samo na potrošnike. Z vidika vsebine te točke se za obvezanca šteje AKH, uporabnik kot potrošnik lahko zahtevo za odstop in nanjo navezujoče se pravne izjave naslovi na AKH.

Potrošnik ima v primeru kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh od prevzema (osebno ali preko tretje osebe, ki ni prevoznik)

a) izdelka,

b) ob nakupu več izdelkov nazadnje dostavljenega izdelka,

c) v primeru izdelka, sestavljenega iz več enot ali kosov, nazadnje dostavljene enote ali kosa,

d) če je treba izdelek (v določenem obdobju) redno dostavljati, od prve dostave

pravico brez obrazložitve odstopiti od pogodbe. Potrošnik lahko pravico do odstopa uveljavi v obdobju med vključno dnevom, ko je bila pogodba sklenjena, in vključno dnevom, ko poteče štirinajst (14) dni od dneva prevzema izdelka.

Če želi potrošnik uveljaviti pravico do odstopa, mora poslati AKH-ju izjavo z nedvoumno izraženo namero po odstopu na enega od kontaktov, navedenih v 1. točki teh splošnih pogojev (npr. v pismu po pošti, telefaksu ali elektronski poti).

Šteje se, da potrošnik pravico do odstopa uveljavi v roku, če pred iztekom zgoraj navedenega roka (vključno s štirinajstim dnevom) pošlje izjavo o odstopu AKH-ju.

AKH v vsakem primeru po e-pošti nemudoma potrdi prejem potrošnikove izjave o odstopu. V primeru pisnega odstopa se le-ta šteje za poslanega v roku, če potrošnik izjavo AKH-ju pošlje v 14 koledarskih dneh (vključno s štirinajstim koledarskim dnevom).

Če je izjava poslana po pošti, AKH pri izračunu roka upošteva datum oddaje na pošto, če pa je poslana po e-pošti ali telefaksu, pa upošteva čas pošiljanja e-pošte ali faksa. Izjavo o odstopu je vredno poslati kot pošiljko s sledenjem, s čimer lahko verodostojno dokažete datum oddaje na pošto.

V primeru odstopa mora potrošnik naročeni izdelek brez neupravičene zamude poslati nazaj AKH-ju na naslov, naveden v 2. točki, najkasneje pa v 14 dneh od posredovanja izjave. Rok se šteje za upoštevanega, če potrošnik izdelek pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka (ga odda na pošto ali preda najetemu kurirju).

Neposredni stroški pošiljanja na naslov AKH-ja bremenijo potrošnika (npr. stroški dostave ali poštni stroški). AKH ne more prevzeti paketa, poslanega s plačilom po prevzemu. Poleg stroškov pošiljanja pri odstopu potrošnika ne bremenijo nobeni drugi stroški.

Potrošnik je za padec vrednosti izdelka odgovoren izključno takrat, če je le-ta nastopila zaradi uporabe, ki presega uporabo, potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Potrošnik vzame na znanje, da je v skladu s to točko uporaba za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka v primeru pnevmatik vožnja največ 5 km. Če je ta uporaba presežena, je potrošnik ob odstopu upravičen do povrnitve le v znesku, zmanjšanem za padec vrednosti izdelka. Če se AKH in potrošnik ne strinjata glede obsega padca vrednosti, padec vrednosti ugotovi neodvisen strokovnjak, ki ga skupno in v dobri veri določita stranki.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, AKH nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od prejema izjave o odstopu, potrošniku povrne znesek vseh prejetih storitev, vključno s stroški prevoza (plačilo za dostavo, z izjemo dodatnih stroškov, ki so nastali zato, ker je potrošnik izbral drug prevoz, ne pa običajnega in najcenejšega, ki ga je predlagal AKH. AKH ima pravico zadržati povrnitev zneska, dokler ne prejme izdelka oz. potrošnik verodostojno ne dokaže, da ga je poslal nazaj: izmed teh dveh datumov AKH upošteva zgodnejšega.

V primeru odstopa ali odpovedi AKH povrne potrošniku znesek na takšen način, na kakršen je potrošnik izvedel plačilo, razen če se potrošnik nedvoumno strinja z drugim načina plačila; ob tem načinu plačila potrošnika ne bremenijo nobeni dodatni stroški.

c.      Izjeme glede potrošnikove pravice do odstopa in odpovedi

Potrošnik ne more uveljaviti pravice do odstopa ali odpovedi pri naslednjih izdelkih in storitvah, ki jih prodaja ponudnik:

 • ko je v primeru pogodbe o izvedbi storitve le-ta že izvedena v celoti, če jo je AKH začel izvajati po izrecnem potrošnikovem soglasju, potrošnik pa je vedel, da bo po izvedbi celotne storitve  izgubil pravico do odpovedi;
 • pri izdelkih in storitvah, na katerih ceno AKH na finančnem trgu nima vpliva, le-ta je tudi med 14-dnevnim rokom za odstop odvisna od morebitnih nihanj; 
 • pri ne predizdelanih izdelkih, ki jih je AKH izdelal po navodilih ali izrecni prošnji potrošnika, ali pri izdelkih, ki so bili nedvoumno prilagojeni za uporabnika izdelka;
 • pri izdelkih, ki so pokvarljivi ali imajo kratek rok uporabe;
 • pri izdelkih v zaprti embalaži, ki jih zaradi zdravstvenih ali higienskih vzrokov po predaji in odprtju ni moč poslati nazaj; tudi pri teh izdelkih ima potrošnik torej pravico do odstopa, če ne odpre embalaže;
 • pri izdelkih, ki so po svoji naravi po predaji neločljivo spojeni z drugimi izdelki.
 1. 6.      garancija

V primeru garancije je AKH med garancijskim rokom v skladu s pogoji, določenimi v garancijski izjavi ob nastopu garancije ali v pravnih predpisih, odgovoren za napako pri svojem delovanju. Garancija ne vpliva na uporabnikove pravice, izhajajoče iz pravnih predpisov.

Pri uveljavitvi garancije je treba ustrezno uporabljati predpise, ki se nanašajo na jamstvo za napake.

AKH je oproščen garancijske obveznosti, če dokaže, da je do napake prišlo po izvedbi storitve.

Za novo trajno potrošno blago, prodano v okviru pogodbe z uporabnikom in navedeno v Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/12), velja garancijska obveznost, garancijski rok pa je eno leto. Garancija se lahko uveljavi v garancijskem roku, po preteku roka izgubi veljavnost. Če proizvajalec za blago ponudi garancijske pogoje, ki so ugodnejši od pogojev, predpisanih v tej vladni uredbi, se iz garancije izhajajoče pravice AKH-ja ob sklenitvi pogodbe prenesejo na potrošnika.


7.      JAMSTVO (ZA NAPAKO, za IZDELEK)

a.      Jamstvo za napako

AKH stori napako, če pri izvajanju storitve ne upošteva zahtev glede kakovosti, določenih v pogodbi ali pravnih predpisih. AKH ne stori napake, če je uporabnik ob sklenitvi pogodbe napako poznal ali bi jo moral ob sklenitvi pogodbe poznati.

AKH jamči za napako pri izvajanju storitve. Jamstvo za napake za potrošnika zastara po dveh letih od izvedbe storitve, za druge uporabnike pa po enem letu od izvedbe storitve. Če je predmet pogodbe s potrošnikom rabljena stvar, je zastaralni rok eno leto. Uporabnik lahko pravice, izhajajoče iz jamstva za napako, uveljavi tudi po njegovem zastaranju kot ugovor zoper zahtevo, izhajajočo iz iste pogodbe.

Uporabnik lahko na podlagi jamstva za napako izbira naslednje možnosti:

 • zahteva popravilo ali zamenjavo, razen če
  • izbrane pravice, izhajajoče iz jamstva za napako, ni moč uveljaviti, ali
  • za AKH – v primerjavi z drugo uveljavitvijo jamstva za napako – nastanejo nesorazmerni dodatni stroški glede na
   • vrednost storitve brez napake,
   • težo kršitve pogodbe,
   • kršenje interesov upravičenca ob uveljavitvi jamstva za napako;
   • zahteva sorazmerno znižanje vrednosti storitve, napako popravi sam ali s tujo pomočjo na stroške AKH-ja ali pa – razen v primeru neznatnih napak – odstopi od pogodbe, če
    • AKH ni izvedel popravila ali zamenjave,
    • ni izvedel popravila ali zamenjave v ustreznem roku in ob upoštevanju uporabnikovih interesov,
    • uporabnik nima več interesa po popravilu ali zamenjavi.

Uporabnik lahko z ene izbrane pravice do jamstva za napako preide na drugo. AKH-ju mora poravnati stroške, nastale zaradi prehoda, razen če mu je razlog za prehod dal AKH ali se je zgodil iz kakšnega drugega vzroka.

Uporabnik mora AKH-ju pravočasno, najkasneje pa v osmih (8) dneh sporočiti, da je odkril napako. Za škodo, nastalo zaradi prepozne sporočitve napake, je odgovoren uporabnik.Stroški, nastali pri izvajanju obveznosti jamstva za napako, bremenijo AKH. Če pa je k okvari stvari prispevalo tudi uporabnikovo zanemarjanje obveznosti vzdrževanja, stroški pri izvajanju obveznosti jamstva za napako sorazmerno bremenijo tudi potrošnika, če je razpolagal z informacijami glede vzdrževanja stvari oz. je AKH izpolnil svojo obveznost in ga seznanil z njimi.


b.     Jamstvo za izdelek    

Vsebina te točke velja izključno za potrošniške pogodbe.

V primeru napake na izdelku, ki ga je AKH prodal potrošniku, lahko le-ta od prodajalca  zahteva, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Proizvajalčevo jamstvo za izdelek traja dve leti od trenutka, ko je izdelek izročen potrošniku. Po preteku tega roka ta pravica izgubi veljavnost.

Izdelek ima stvarno napako, če

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.Potrošnik mora proizvajalcu pravočasno sporočiti, da je odkril napako. Sporočilo se šteje za pravočasno, če se napako sporoči v dveh mesecih od odkritja napake. Za škodo, nastalo zaradi prepozne sporočitve napake, je odgovoren potrošnik.

Če obstoj napake oziroma nepravilnosti ni sporen, mora AKH najpozneje v roku 8 (osmih) dni ugoditi zahtevi potrošnika.-

AKH mora pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 (osmih) dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnosti pri opravljeni storitvi sporen.


8.      UVELJAVITEV PRAVIC IZ NASLOVA JAMSTVA

Pri uporabi te točke pod jamstvom razumemo tako jamstvo za napako kot jamstvo za izdelek. Pravice iz te točke uporabnik uveljavi zoper AKH.

Pri potrošnikovi uveljavitvi jamstva in garancije so poleg drugih določb teh splošnih pogojev merodajna še spodnja posebna pravila:

 • Pri potrošnikovi uveljavitvi jamstva se sklenitev pogodbe šteje za dokazano, če potrošnik pokaže potrdilo o plačani protivrednosti, in sicer z računom ali potrdilom o plačilu, izdanim v skladu z zakonom o splošnem prometnem davku. Ti splošni pogoji ter upravljalec spletne strani ne izključujeta tega, da potrošnik sklenitev pogodbe dokaže na drug način.
 • AKH sestavi zapisnik o potrošnikovi uveljavitvi jamstva ali garancijein potrošniku preda njegovo kopijo.
 • AKH se potrudi zamenjavo ali popravilo izvesti v največ petnajstih dneh.
 • Ob prevzemu premičnine, ki jo je treba pregledati v primeru uveljavitve jamstva ali garancije, AKH izda potrdilo o prevzemu.
 1. 9.      OBRAVNAVA PRITOŽB, PRAVNE MOŽNOSTI

Uporabnik lahko kot potrošnik naslovi ugovor zoper dejanja ponudnika oz. AKH-ja na kontakte, navedene v 1. in 2. točki:

Ponudnik oz. AKH ustno pritožbo, če obstaja možnost za to, obravnava nemudoma. Če ni možnosti za takojšnjo obravnavo ustne pritožbe oz. če se uporabnik ne strinja z obravnavo pritožbe, ponudnik oz. AKH sestavi zapisnik – ki ga skupaj z odgovorom na pritožbo hrani pet let – in ga pošlje potrošniku najkasneje istočasno s podanim odgovorom na pritožbo.

Pritožbo, posneto s pomočjo telefona ali drugega telekomunikacijskega sredstva, ponudnik oskrbi z identifikacijsko oznako, kar poenostavi kasnejše iskanje pritožbe.

Ponudnik oz. AKH poda odgovor na pisno pritožbo v 30 dneh. Pri tem ukrepu se po tej pogodbi gleda datum oddaje na pošto.

V primeru zavrnitve pritožbe ponudnik uporabnika seznani z razlogi za zavrnitev.

Če se morebitni potrošniški pravni spor med ponudnikom oz. AKH-jem ter uporabnikom med pogajanji ne razreši, ima uporabnik na voljo naslednje pravne možnosti:

 • Vložitev prijave na inšpektorat

 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 280 87 00

E-pošta: gp.tirs@gov.si

 • Izvensodno reševanje potrošniških sporov (potrošniki lahko dobijo informacije na pristojnem ministrstvu)

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 400 33 11

E-pošta: gp.mgrt@gov.si

 

 10.   VARSTVO PODATKOV

Informacije o obdelavi osebnih podatkov so na voljo na spletni strani v meniju Obvestilo o obdelavi podatkov ali preko spodnje povezave: https://pnevapp.si/privacy-policy-cookie-restriction-mode

 

11.   ENOSTRANSKA SPREMEMBA SPLOŠNIH POGODBENIH POGOJEV

Ponudnik ima pravico enostransko spremeniti te splošne pogoje. Če jih spremeni v času med uporabnikovim naročilom in prevzemom izdelka ali med naročilom in začetkom izvajanja storitve oz. med samim izvajanjem, so za izvajanje pogodbe merodajni splošni pogoji, ki so veljali ob njeni sklenitvi, spremenjeni splošni pogoji pa so merodajni za pogodbe, sklenjene po tem, ko spremembe vstopijo v veljavnost.


Začetek veljavnosti teh Splošnih pogodbenih pogojev: 28. november 2019.